بررسی بروکر باینری آپشن میگسکو

نکته: هرگز یک حساب بیشتر در یک بروکر باز نکنید، باعث میشه به مشکل بخورید و ممکنه حساب شما را بلاک کنند.

<برای ورود به سایت اصلی بروکر کلیک کنید>

مشخصات کلی بروکر میگسکو

Company name Optima Capital Ltd
Country of registration   Great Britain
Head office address 1214 Davenport House 207 Regent St London W1B 3HH United Kingdom
Foundation year 2012
Licenses (Regulation)
CROFR
Trading platform information
Type of the trading platform TradoLogic
Languages of the trading platform
Operating Systems Compatibility Windows, Mac, Web, Android
Mobile applications  android market
Trade Types
  • Higher/Lower
  • Turbo
  • Bound
  • Touch
Assets 150
Customer support chat check_box available
Line phone support
  • 74994033295+
  • 442081235095+
Support Email
Information on the trading account
Minimum deposit $10
Minimum bid $1
Maximum bid $5000
Minimum payout ratios per trade 65%
Maximum payout ratios per trade 92%
Demo account  
Welcome bonus  
Signals  
Currencies
USD
RUB
Withdrawal and deposit methods
Minimum amount for a withdrawal $10
Fee for a withdrawal  
Terms of a withdrawal up to 3 working days

<برای ورود به سایت اصلی بروکر کلیک کنید>