آخرین خبرها

9 تا از الگوهای هارمونیک برای پیش بینی دقیق قیمت

در این درس به بررسی جامعی از الگوهای هارمونیک می پردازیم ، در این الگوها از درصدهای فیبوناچی برای تعیین آینده قیمت و پیش بینی برگشت روند در فارکس استفاده می کند.

#1 الگوهای هارمونیک گارتلی

 • شرط اول: برای تشکیل الگوی گارتلی ، اگر از نقطه مبدا X  به نقطه A فیبوناچی بکشیم ، نقطه B باید در درصد 61.8 تشکیل شود و باقی درصدهای فیبو قابل قبول نیست.
 • شرط دوم: از نقطه A به B فیبو بکشیم ، نقطه C باید بین 38.2 و 88.6 درصد باشد.

اگر دو شرط بالا برقرار بود ، برای پیدا کردن نقطه بازگشتی:

 1. اگر از B به C فیبو بکشیم ، لول فیبوناچی نقطه D باید کمتر از 161.8% باشد.
 2. اندازه AB=CD میباشد.
 3. اگر از X به A فیبو بکشیم ، D در 6% تشکیل میشود.

الگوهای هارمونیک گارتلی

#2 الگوی هارمونیک گارتلی ایده آل

 • شرط اول: اگر از X به A فیبوناچی بکشیم ، B در 61.8% شکل بگیرد.
 • شرط دوم: برای موج AB هم باید نقطه C در 61.8% تشکیل شود.

پیدا کردن نقطه بازگشت D :

 1. اندازه ضلع AB=CD باشد.
 2. نقطه D در لول فیبوی 161.8 ضلع BC باشد.
 3. اگر برای موج XA فیبو بکشیم، نقطه بازگشت D در 78% رخ میدهد.

الگوی هارمونیک گارتلی ایده آل

بیشتر بخوانید: آموزش فارکس از صفر تا صد 

#3 الگوهای هارمونیک پروانه

 • موج XA: نقطه B فقط در سطح 78.6% تشکیل شود.
 • موج AB: نقطه C بین لول های بین 38.2 تا 88.6  شکل بگیرد.

برای یافتن نقطه بازگشتی:

 1. موج BC حداقل 161.8% باشد.
 2. اندازه AB=CD یا CD1.27=AB
 3. موج XA : نقطه بازگشتی D باید در 127 درصد فیبوناچی باشد.

الگوهای هارمونیک پروانه

#4 الگوی هارمونیک پروانه ایده آل

 • در این الکوی هارمونیک اگر از X به A فیبو بزنیم ، نقطه ی B باید و فقط در درصد 78.6 تشکیل شود.
 • درصد بازگشت از نقطه B به C بین لولهای 38.2 و 66.6 میباشد.

برای پیداکردن نقطه برگشتی D :

 1. از B به C فیبو بزنیم ، D باید در 161.8% باشد.
 2. اندازه CD1.27=AB باشد.
 3. از B به C فیبو بزنیم ، D در لول 127% باشد.

الگوی هارمونیک پروانه ایده آل

#5 الگوهای هارمونیک خرچنگ

 • در این الگوی هارمونیک ، نقطه B بین درصدهای 38 تا 50 فیبوناچی برای موج XA تشکیل میشود.
 • نقطه C هم بین 38 تا 88 درصد فیبو برای موج AB تشکیل میشود.

نقطه برگشتی را برای این الگو طبق روش زیر پیدا می کنیم:

 1. توسعه موج BC یکی از لولهای 261.8 ، 313 و361.8 فیبوناچی باشد.
 2. اندازه CD1.27=AB و یا CD1.618=AB باشد.
 3. برای موج XA فیبو بزنیم ، نقطه برگشتی حتما باید 161.8 درصد باشد.

الگوهای هارمونیک خرچنگ

#6 الگوی هارمونیک خرچنگ ایده آل

 • نقطه باز گشتی B برای موج XA باید در لول 50% تشکیل شده باشد.
 • نقطه C هم بین لولهای 50 تا 61.8 درصد.

برای پیدا کردن نقطه بازگشت روند برای ورود به معامله:

 1. نقطه D در در 314 تشکیل شود.
 2. اندازه CD1.618=AB باشد.
 3. از نقطه X به A فیبوناچی بزنیم، شروع موج برگشتی 161.8 درصد خواهد بود.

الگوی هارمونیک خرچنگ ایده آل

#7 الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق

 • شرط اول: نقطه B در لول 88.6 موج XA می باشد.
 • شرط دوم: نطقه C در بین سطح های 38.2 تا 88.6  فیبوناچی می باشد.

برای پیدا کردن نقطه بازگشت:

 1. فیبوناچی برای موج BC ، نقطه D بین سطوح 261.8 تا  8 می باشد.
 2. اندازه CD1.27=AB میباشد.
 3. شروع موج بازگشتی باید در لول 161.8 فیبوناچی موج XA باشد.

الگوی هارمونیک خرچنگ عمیق

#8 الگوهای هارمونیک خفاش

 • در این الگوی هارمونیک حتما باید نقطه B در بین لول های 38.2 تا 50 درصد موج XA شکل بگیرد.
 • نقطه C هم باید بین 38.2 تا 88.6  فیبوناچی موج  ABشکل گیرد.

حالا بریم نقطه برگشتی را پیدا کنیم:

 1. نقطه D باید در درصد 161.8 یا بالاتر از آن باشد.
 2. فاصله AB=CD باشد.
 3. در الگوی هارمونیک خفاش ، D در لول 88.6 موج XA تشکیل میشود.

الگوهای هارمونیک خفاش

بیشتر بخوانید: مارتینگل در فارکس

#9 الگوی هارمونیک خفاش ایده آل

 • در الگوی خفاش ایده آل B در درصد 50% تشکیل میشود.
 • نقطه C در بین 50 تا 61.8 تشکیل میشود.

پیدا کردن نقطه D:

 1. این نقطه در 200% فیبوناچی BC میباشد.
 2. فاصله CD1.27=AB میباشد.
 3. نقطه بازگشت در سطح 88.6 موج فیبوناچی XA تشکیل میشود.

الگوی هارمونیک خفاش ایده آل

5/5 - (2 امتیاز)

درباره‌ی حامد

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 4 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. امام صادق (ع): "هرچیزى زكاتى دارد و زكات دانش، آموختن آن است به اهلش". آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!