انواع تریگر ها در تایم فریم پایین تر (تایم فریم ورود)

در جلسه آخر این دوره آموزش در مورد انواع تریگر های ورود به معامله و همینطور خروج زود هنگام از معامله صحبت می کنیم.

توقف stall

توقف یا stall هنگامی است که قیمت در رسیدن به محدوده حمایت یا مقاومت ضعف از خود نشان می دهد. معمولا بایستی حداقل در سه کندل متوالی ضعف خود را نشان دهد.

معمولا در تایم فریم بالاتر (تایم فریم ساختار) محدوده های حمایت مقاومت تعیین می شود. همچنین در تایم فریم معاملاتی نیز محدوده های حمایت مقاومت تعیین می گردد و ضعف و قدرت حرکت قیمت آنالیز می شود. برای ورود میتوان به یک تایم فریم پایینتر رفت (تایم فریم ورود). در زیر چند نمونه از تریگرهایی معرفی میشود که در تایم فریم ورود شکل می گیرد تا بتوانیم بهترین ورود را (بعد از شناسایی ستاپ در تایم فریم معاملاتی) داشته باشیم.

در واقع ابتدا ما در تایم فریم بالاتر یا ساختار به دنبال تعیین محدوده های حمایتی مقاومتی مهم هستیم. بعد از در تایم فریم میانی یا معاملاتی حرکت قیمت را بررسی می کنیم تا با رسیدن به محدودههای مهم ضعف را بسنجیم و ستاپ ها را بررسی کنیم بعد از آن در تایم فریم پایینتر یا تایم فریم ورود تریگر ورود را بررسی کرده و وارد معامله می شویم.

انواع تریگرها در تایم فریم پایین تر (تایم فریم ورود):

تریگر تایم فریم پایین تر spike & ledge:

تریگر spike & ledge
در تصویر فوق حرکت سریع قیمت به پایین و وارد شدن به محدوده حمایتی صورت گرفته است. اما با برگشت قیمت و ناتوانی در رسیدن به کف قبلی تریگر ورود را صادر می کند که در اینجا تریگر ورود شکست لبه میباشد.

تریگر تایم فریم پایین تر spring & up thrust:

در spring قیمت به زیر حمایت می رود و خیلی سریع با یک یا دو کندل باز میگردد. این کندل بازگشتی میتواند انگلفینگ باشد یا می تواند به صورت چکش ظاهر شود. سقف کندلی که بازگشته تریگر ورود است.

در upthrust قیمت به بالای مقاومت می رود و خیلی سریع با یک یا دو کندل باز میگردد. این کندل بازگشتی میتواند انگلفینگ باشد یا می تواند به صورت ستاره دنباله دار ظاهر شود. کف کندلی که باز گشته تریگر ورود است.

تریگر spring & up thrust

تریگر تایم فریم پایین ترکف و یا سقف دوقلو:

الگوی کف و یا سقف دوقلو در تایم فریم پایین برای ورود میباشد که ورود در کف دوم الگوی کف دو قلو و سقف دوم در الگوی سقف دو قلو میباشد.

تریگر کف و یا سقف دوقلو

تریگر تایم فریم پایینتر برگشت سه سوئینگی:

تریگر برگشت سه سوئینگی

در این تریگر همانطور که در تصویر مشخص شده ورود با شکست سوئینگ نشان داده شده صورت میگیرد.

تریگر تایم فریم پایینتر کف و سقف 123:

در کف 123 ، ورود به معامله در کف بالاتر و در سقف 123 ورود به معامله در سقف پایینتر میباشد.

کف و سقف 123

تریگرهای تایم فریم پایینتر پولبک به نقطه شکست:

وقتی در تایم فریم کوچک پولبک بزند می توان وارد معامله شد.

پولبک به نقطه شکست

سخن پایانی این دوره آموزشی پرایس اکشن

  • وقتی قیمت از ناحیه ورود عبور کرد و نسبتِ سود به زیان کمتر از 1 شد دیگر وارد معامله نشوید.
  • هیچ وقت افسوس فرصت از دست رفته را نخورید. بینهایت موقعیت سودزا در فارکس و باینری آپشن وجود دارد!
  • اگر پس از باز شدن معامله دو پیش از رسیدن به هدف کندل ها نشان دهنده بی اعتبار شدن فرضیه ابتدایی معامله را داشتند بایستی از معامله خارج شد.
  • همچنین اگر زمان زیادی گذشت و بازار به سمت هدف حرکت نکرد نیز می توان از معامله خارج شد و دوباره بازار را رصد کرد تا در موقعیتی دیگر اردرگذاری شود.

یک تریدر موفق بعد از باز کردن پوزیشن بازار را در تایم فریم معاملاتی کندل به کندل بررسی می کند و اگر به این نتیجه رسید که بازار پتانسیل حرکت به سمت هدف را ندارد با سود کم یا کمترین ضرر خارج میشود. مثلا بخش اول را با سود کم می بندد و به بخش دوم معامله خود زمان بیشتری میدهد تا اگر بازار مسیر خود را در جهت معامله پیدا کرد سودزا شود و اگر هم که خواست بازگردد با سود صفر به کار خود پایان میدهد.

اهمیت ریسک فری کردن معامله

همانطور که پیش از این توضیح داده شد بهتر است هر موقعیت را با دو بخش وارد شویم. با رسیدن بخش اول به هدف، ابتدا بخش دوم را ریسک فری کنیم یعنی استاپ لاس رو بر روی قیمت ورود قرار دهیم تا در صورت بازگشت قیمت با سود صفر بسته شود. اگر هم قیمت در جهت معامله ادامه حرکت خود را داشت استاپ لاس به دنبال قیمت سوئینگ به سوئینگ جابه جا می کنیم.

ریسک فری

در تصویر فوق نحوه جابه جایی استاپ لاس بخش دوم معامله نشان داده شده است. وقتی قیمت قله قبلی را رد کرد یعنی اصلاح تمام شده و بایستی استاپ لاس زیر آن اصلاح قرار گیرد. توجه شود این جابه جایی استاپ لاس بخش دوم معامله در تایم فریم معاملاتی صورت می¬گیرد نه تایم فریم ورود.

لیست جلسات این دوره:

 

 

منابع جهت مطالعه بیشتر:

https://www.investopedia.com/terms/t/trade-trigger.asp

4.5/5 - (13 امتیاز)

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!