رسم کانال قیمت (Price Channel) در تحلیل بازارهای مالی

کانال قیمت با شیب رو به بالا یا رو به پایین جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود. با دو خط مرزی حدود نوسان قیمت و شیب آن مشخص میشود. خط مرزی پایین را به عنوان حمایت و خط بالایی را مقاومت در نظر میگیرند.

کانال قیمت

 

تشخیص الگو کانال قیمت

خط گرایش اصلی: برای ترسیم خط گرایش اصلی حداقل دو نقطه لازم است. این خط وضعیت گرایش و شس را مشخص می کند. برای یک کانال قیمت بالا رو، خط گرایش اصلی به بالا امتداد می یابد كه برای ترسیم آن حداقل دو نقطه مینیمم لازم است. برای یک کانال قیمتی پایین رو، خط گرایش اصلی به پائین امتداد می یابد و برای ترسیم آن حداقل دو نقطه ماکسیمم لازم است.

خط کانال: خطی که به موازات خط گرایش اصلی رسم می شود، خط كانال نام دارد. برخی تحلیلگران پس از تشکیل خط گرایش اصلی، فقط با استفاده از یک نقطه مینیمم (در گرایش پایین رو) یا ماکسیمم (در گرایش بالارو) خطی موازی کانال را رسم می کنند.

کانال قیمت بالا رو: تا زمانی که قیمت ها در داخل کانال بالا می روند، گرایش بالا رو به حساب می آید. اولین اخطار تغییر گرایش زمانی رخ می دهد که قیمت ها از خط مقاومت کانال، پائین تر بیایند. شکست زیر خط گرایش اصلی نشانه دیگری برای تغییر گرایش است. شکست مقاومت بالا حکایت از تسریع صعود دارد.

کانال قیمت پایین رو: تا زمانی که قیمت ها در داخل کانال پائین بیایند، گرایش پایین رو محسوب می شود. اولین اخطار تغییر گرایش زمانی رخ می دهد که قیمت ها نمی توانند به مقاومت پشتیبان برسند. شکست مقاومت بالا نشانه دیگری از تغییر گرایش ارائه می دهد. شکست مقاومت پشتیبان نشان از تسریع نزول دارد.

از آنجا که تحلیل فنی همانقدر که یک علم است، هنر نیز به شمار می آید، ظرفیت انعطاف پذیری دارد. با آنکه تماس های دقیق خط گرایش ایده آل هستند اما قضاوت در مورد ربط پذیری و تعیین جای خط گرایش اصلی و خط کانال به نظر افراد بستگی دارد. به همین دلیل خط كانالی که دقیقا موازی خط گرایش اصلی باشد، ایده آل است.

بیشتر بخوانید:

 

منبع:

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!