تشخیص الگوی پرچم و نحوه استفاده آن در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag) از دسته ی الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود. قیمت قبل از اینکه روند قبلی خود را ادامه دهد ، به اصطلاح مقداری استراحت می کند ، در اینجا یعنی الگوی پرچم را تشکیل میدهد و بعد به حرکت قبلی خود ادامه میدهد. الگوی پرچم معمولا بعد از افزایش یا کاهش شدید قیمت تشکیل میشود.

الگوی پرچم

تشخیص الگوی پرچم

حرکت شدید: برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم ، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

میله پرچم: صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد ، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

پرچم عادي: یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد ، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

پرچم مثلث: الگوی مثلث متقارنیست با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست: شکست بالاي مقاومت برای یک پرچم عادي يا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلي از سر گرفته شده است. در یک پرچم عادي يا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلي از سرگرفته شده است.

حجم: حجم باید در طول صعود یا نزولي که میله پرچم را ايجاد مي کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهاني و شديدي که میله پرچم را مي سازد، توجيه مي کند. گسترش حجم روي شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت مي بخشد.

هدف: براي تخمین زدن صعود یا نزول، مي توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادي يا سه گوش اضافه کرد.

اگر چه پرچم هاي معمولي و سه گوش ساختارهاي متداولي دارند، راهنماهاي شناسايي آنها را نباید بر اهمیت تلقي کرد. اینکه قبل از پرچم هایک صعود یا نزول شدید وجود دارد، نکته حائز اهمیت است. اعتبار ساختار بدون یک حرکت سریع، جاي تردید دارد و معامله حائز ریسک بیشتری خواهد بود. برای افزایش توان شناسایی الگو به دنبال تائید حجم در حرکت ابتدايي، تثبیت و از سرگیری باشید.

بیشتر بخوانید:

منابع:

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!