الگوی گارتلی – الگوهای هارمونیک

موج های صعودی و نزولی در کنار هم قرار می گیرند و الگوهایی را می سازند که در بازار مکرر تکرار می شوند. این الگوها که الگوهای هارمونیک نام دارند می توانند با تشکیل خود موقعیت های ترید را بوجود آورند. در این مطلب به معرفی الگوی گارتلی پرداخته می شود.

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی GARTLY می تواند در دو حالت صعودی و نزولی ظاهر شود.  حالت صعودی آن موقعیت خرید و حالت نزولی آن موقعیت فروش بوجود می آورد. در پترن گارتلی نقطه C از نقطه A عبور نمی کند. موج اول از نقطه X به A می رسد. موج دوم AB ، موج سوم BC و موج چهارم CD می باشد. با یافتن نقطه D می توان پس از آن وارد معامله شد.

الگوی گارتلی چیست

نحوه تشخیص الگوی هارمونیک گارتلی

هنگامیکه بازار در حرکت است تحلیلگر با نگاه به حرکت نمودار برداشت های متفاوتی می کند. در بسیاری از مواقع تحلیل می تواند سخت شود و باعث سردرگمی گردد. در صورتیکه الگوها دسته بندی شود و برای هر کدام شروط واضح و مشخصی تعریف گردد تحلیل نمودار راحت تر می شود.

برای اینکه ذهن به سمت تشخیص الگوی گارتلی برود به شرایط زیر دقت شود:

  • اولین شرط توقف موج AB در نسبت 0.618 فیبوناچی از موج XA می باشد
  • دومین شرط اینست که نقطه C از نقطه A عبور نکند
  • سومین شرط اینست که موج CD از نقطه B عبور کند

تشخیص الگوی گارتلی

حال ذهن تحلیلگر به سمت الگوی گارتلی می رود. بنابراین پیش از وقوع این سه شرط نیاز به درگیر کردن بیش از حد ذهن نیست!

نسبت های فیبوناچی

واضح است که نسبت های فیبوناچی در الگوهای هارمونیک جایگاه بسیار ویژه ای دارد. از اینرو در هر پترن نسبت های فیبوناچی بایستی ترسیم گردد تا نوع پترن مشخص شود. در الگوی گارتلی نسبت های فیبوناچی به صورت زیر می باشد.

موج AB به مقدار 0.618 از موج XA را اصلاح می کند. (این شرط را جدی بگیرید!!!).

موج BC از موج AB کوتاه تر است و در یکی از نسب های 0.382، 0.5، 0.618، 0.707 و 0.88 متوقف می شود.

محل احتمالی نقطه D

برای یافتن نقطه D یا به عبارتی دیگر پایان موج CD سه گام مختلف برداشته می شود تا با همگرایی هر سه سطح محدوده برگشتی احتمالی یافته شود. اولین گام استفاده از الگوی AB=CD است که به طور مفصل در مطلبی دیگر توضیح داده شد. در آن الگو به جدولی اشاره شد که با توجه به داده های آن جدول محل نقطه D پیش بینی می شود.

فیبوناچی ریتریسمنت نقطه C

اکستنشن BC برای یافتن نقطه D

0.382 2.4  یا 2.618
0.5 2
0.618 1.618
0.707 1.41
0.786 1.27
0.886 1.13

ابتدا بر روی موج AB فیبوریتریسمنت زده شود و مشاهده می شود که نقطه C بر روی کدام نسبت از ستون سمت راست جدول قرار می گیرد. پس از آن از نسبت مقابل آن در ستون سمت چپ محل احتمالی نقطه D بدست می آید. یعنی یک فیبو روی موج BC زده می شود و محل احتمالی نقطه D از جدول بدست می آید.

همچنین با ابزار فیبوناچی با سه نقطه (پروچکشن در متاتریدر و اکستنش در تریدینگ ویو) با نقاط A، B و C الگوی AB=CD محل احتمالی نقطه D بدست می آید. در استفاده از ابزار فیبوناچی با سه نقطه نسبت 1 یا 100% مهم است.

علاوه بر این نقطه D بر روی سطح 0.78 از فیبوریتریسمنت موج XA قرار می گیرد. اگر این سطح شکسته شد الگو از نوع گارتلی نیست و الگوی هارمونیک دیگری در حال تشکیل است.

الگوی هارمونیک گارتلی

همگرایی فیبوناچی ها برای برگشت روند

همانطور که در بالا بیان شد در کل سه بار از ابزار فیبوناچی برای یافتن محدوده تشکیل نقطه D استفاده شد. این سه سطح افقی بدست آمده در کنار هم یک محدوده را می سازند که در آن احتمال زیاد برگشت روند و تشکیل نقطه D وجود دارد.

گارتلی

منبع:

https://www.babypips.com/learn/forex/the-gartley-and-the-animals

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!