آموزش الگوی پروانه از الگوهای هارمونیک

یکی از روش های ترید استفاده از انواع الگوهای هارمونیک است. این الگوها با در نظر گرفتن نسبت های فیبوناچی در نمودار قیمت شناخته می شوند. چند موج صعودی و نزولی که با نسبتهای مشخص فیبوناچی در کنار هم قرار گیرد یک الگوی هارمونیک را تشکیل می دهد. در این مطلب به معرفی الگوی هارمونیک پروانه یا الگوی باترفلای پرداخته می شود.

الگوی هارمونیک پروانه (باترفلای)

الگوی Butterfly یکی دیگر از الگوهای هارمونیک است که از نوع بازگشتی می باشد. با تشخیص نقطه D در این الگو می توان وارد معامله گردید. در صورتیکه الگو از نوع صعودی باشد موقعیت ورود در جهت صعود فراهم می شود. چنانچه پترن پروانه از نوع نزولی باشد پوزیشن سل یا فروش برای ترید آماده می گردد.

الگوی هارمونیک پروانه

احتمال وقوع الگوی هارمونیک پروانه

برای اینکه تحلیلگر این احتمال را بدهد که پترن باترفلای در حال شکل گیری است بایستی نشانه های زیر را مشاهده کند:

  • موج AB بر روی نسبت 786 فیبوناچی موج XA به پایان رسیده باشد
  • لگ یا موج BC از نقطه A فراتر نرود
  • موج CD از نقطه B بگذرد

با ایجاد شرایط فوق تحلیلگر ذهن خود را به سمت الگوی باتر فلای می برد.

الگوی هارمونیک باترفلای

نحوه تعیین محدوده تشکیل نقطه D

برای اینکه محل احتمالی به پایان رسیدن لگ CD تشخیص داده شود بایستی سه سطح مختلف را از سه روش مختلف بدست آورد. پس از یافتن سه تراز مذکور با همگرا کردن آنها یک ناحیه حاصل می شود. در این ناحیه احتمال بالای بازگشت روند وجود دارد. نکته مهم اینکه سطح 1.27 یا 1.618 در فیبو موج XA بسیار مهم است.

  1. روش اول؛ فیبوناچی ریتریسمنت موج XA

در این روش بر روی لگ XA از نقطه X تا نقطه A یک فیبوناچی زده می شود. نسبت 1.27 و 1.618 فیبو یک سطح بسیار مهم برای اتمام موج CD می باشد.

چنانچه بر روی BC فیبوناچی ترسیم گردد دو نسبت 1.27 و 1.618 و 2.24 مهم به حساب می آید.

در این روش فیبوناچی بر روی سه نقطه A،  B و C زده می شود. نسبت های مهم برای تشکیل نقطه D  نسبت 1.27 و 1.618 می باشد.

همگرایی سطوح بدست آمده

در تصویر زیر سه سطح از سه روش مختلف بدست آمده یک ناحیه ایجاد می کند. توجه گردد که برای بدست آوردن یک ناحیه کوچکتر و دقیق تر می توان دو سطح نزدیک به هم را در نظر گرفت. یکی از این دو سطح حتما بایستی سطح 1.27 یا 1.618 از فیبو XA باشد.

منبع:

https://harmonictrader.com/harmonic-patterns/butterfly-pattern

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!