الگوی سایفر یکی از الگوهای هارمونیک

یکی دیگر از انواع الگوهای هارمونیک الگوی سایفر می باشد. واضح است که در الگوهای هارمونیک نسبت های فیبوناچی در تشخیص نوع الگو بسیار مهم است وتحلیل را به مراتب آسانتر می کند. از اینرو تسلط بر این ابزار مهم پیش از یادگیری الگوهای هارمونیک بسیار تاکید می شود. در این مطلب به معرفی و ذکر چند مثال از الگوی هارمونیک سایفر پرداخته می شود.

الگوی سایفر چیست؟

الگوی سایفر از دسته الگوهای کلاس B محسوب می شود. علت آن محل تشکیل نقطه C است. در دسته کلاس B موج BC به اندازه ای پیش می رود که نقطه C از نقطه A فراتر رود. همانند دیگر الگوهای هارمونیک الگوی سایفر نیز در دو حالت بولیش (صعودی) و بیریش (نزولی) ظاهر می گردد. در الگوی صعودی موج XA صعودی است و در انتهای پترن (نقطه D) موقعیت خرید ایجاد می شود. در الگوی نزولی لگ XA نزولیست و با پایان یافتن پترن موقعیت sell فراهم می شود.

الگوی هارمونیک سایفر

احتمال تشکیل الگوی سایفر

برای اینکه تحلیلگر دچار سردرگمی نشود بایستی نشانه هایی را در نظر بگیرد و به آن توجه کند. در صورتیکه این نشانه ها پدیدار شد ذهن خود را به سمت الگوی مورد نظر ببرد. اما اگر پیش از ظاهر شدن نشانه های یک الگو به آن الگو فکر کند ممکن است دچار آشفتگی ذهنی گردد و از واقعیت بازار دور بماند. در صورتیکه شرایط زیر ایجاد گردید احتمال تشکیل الگوی سافر وجود دارد:

  • نقطه C از A عبور کند
  • موج CD از نقطه B عبور کند

الگوی سایفر

نسبت های فیبوناچی در الگوی Cypher

  • لگ AB از 0.382 تا 0.618 از لگ XA را اصلاح می کند
  • لگ BC می تواند به میزان 1.13 و 1.414 تا 2.24 از لگ AB پیش می رود
  • لگ CD در نسبت 0.78 از موج XC قرار می گیرد (توجه شود که در این الگو فیبوناچی ریتریسمنت بر روی XC زده شود)
  • لگ CD از 1.272 تا 2 فیبوریترسمنت BC پیش می رود

مقایسه الگوی سایفر و الگوی گارتلی

الگوی سایفر و الگوی گارتلی هر دو از الگوهای هارمونیک هستند و بایستی بر هر دو کاملا مسلط بود. لازم به ذکر است که مقایسه الگوها با یکدیگر باعث می شود میزان تسلط بر هر الگو افزایش یابد. در زیر شباهت ها تفاوت های دو الگو توضیح داده شده است:

  • در هر دو الگو موج BC از 0.382 تا 0.618 از موج XA را اصلاح می کند.
  • محل نقطه D یعنی نسبت 0.78 در هر دو الگو مشترک است. اما تفاوت اینست که در الگوی گارتلی فیبوناچی بر موج XA ترسیم می شود. در الگوی سایفر فیبوناچی بر موج XC رسم می گردد.
  • الگوی گارتلی از نوع کلاس A است و الگوی سایفر از نوع کلاس B می باشد. در الگوهای کلاس A نقطه C از نقطه A عبور نمی کند.

مثال هایی از الگوی cypher

منبع:

https://howtotrade.com/chart-patterns/cypher-harmonic-pattern

من حامد هستم، متولد ده ی 60 هجری. از 23 سالگی با فارکس آشنا شدم و حدود 8 سال هم میشه که با باینری آپشن سرو کله میزنم. آموزش می تونه رایگان باشه یا در ازای مبلغی، به شرطی که با تبلیغات سوء و دروغ پردازی همراه نباشه!