این دسته مربوط به تجربه های هواپونوپونو است. می توانید در این مقاله در مورد تجربیات و نظرات مردم در مورد این روش پاکسازی درون بیشتر بخوانید.

i am sorry, please forgive me, i love you, thank you