در این دسته بندی سعی خواهد شد در مورد بهترین اندیکاتورها توضیح داده شود.

اندیکاتورها یک ابزار کمکی تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از مباحث ریاضی بر روی قیمت دارایی ها یا حجم معاملات آنها بدست می آیند.

i am sorry, please forgive me, i love you, thank you